Hörsel

Det är inte många som säger emot när man talar om hur fantastisk hörseln är. För de som inte har drabbats av dövhet är hörseln för oss livsviktig på en daglig basis i... Läs mer

Utbildning i Sverige

Utbildning i Sverige är obligatorisk och kostnadsfri för alla barn som är 7-16 år. Den formella utbildningen i Sverige sker idag i grundskola, gymnasium och vid högskola, men hur ser utbildningen ut historiskt... Läs mer

Skolor i Sverige

Utbildningen i Sverige är obligatorisk och kostnadsfri för alla barn som är mellan 7-16 år. I Sverige delar man in läsåret i två terminer, nämligen höstterminen och vårterminen. Den formella utbildningen i Sverige... Läs mer